Przejdź do treści

Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

WSZ w Rzeszowie oferuje trzyletnie studia licencjackie. Jednym z celów WSZ jest umożliwienie jej absolwentom dalszego studiowania na poziomie magisterskim w najlepszych uczelniach w kraju.

Nie ulega wątpliwości, że przez wiele jeszcze lat dyplom magisterski tak renomowanych uczelni jak: Uniwersytet Jagielloński (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie czy też Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie znakomitym argumentem ułatwiającym rozmowę z najbardziej wymagającymi pracodawcami. Pracodawcami oferującymi perspektywę ciekawej i dobrze płatnej pracy.

W Stanach Zjednoczonych zasadą jest uzyskiwanie stopnia licencjata w jednej uczelni, a później magisterium w innej, najczęściej bardziej prestiżowej uczelni. Warto więc przemyśleć: Czy pięcioletnie studia w jednej uczelni? Czy może 3 lata licencjatu w WSZ? W tym drugim przypadku oznacza to pozostawienie sobie otwartej ścieżki wyboru dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich w innych uczelniach. Nie tylko w Warszawie, Krakowie, czy Poznaniu, ale także w Rzeszowie.

Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na podstawie podpisanego przez WSZ porozumienia o współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ kontynuowali uzupełniające studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w innych uczelniach w kraju – Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.wszrze.edu.pl