Przejdź do treści

Szybiak Tomasz COMPETO

Firma Szybiak Tomasz COMPETO zajmuje się doradztwem w zakresie projektów POIG 8.1 oraz 8.2. Drugim filarem działalności firmy jest doradztwo w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa zarządu, w tym ubezpieczenia utraty dochodu i ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządu oraz managerów.

PROJEKTY POIG 8.1 i 8.2

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w konstruowaniu, wdrożeniach i kontrolI projektów 8.1 i 8.2, firma Szybiak Tomasz COMPETO oferuje usługi doradcze w zakresie:

  • przeprowadzenia procedury przetargowej,
  • określenia zagrożeń oraz warunków brzegowych realizacji projektu,
  • eliminowania i rozwiązywania problemów powstałych w trakcie realizacji projektu,
  • wstępnych kontroli projektu.

BEZPIECZEŃSTWO ZARZĄDU

Firma oferuje swoim Klientom doradztwo z zakresu pozyskiwania wiedzy o odpowiedzialności skarbowej, cywilnej oraz karnej członków zarządu i możliwościach zabezpieczenia własnego osobistego majątku, a także możliwości jej utraty np. w wyniku przypadków losowych.

Doradztwo polega na zebraniu wszystkich zagrożeń (w konkretnym przypadku) oraz możliwości ich zabezpieczenia w maksymalnym możliwym stopniu.

DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE


Firma świadczy również usługę doradztwa w zakresie ubezpieczenia utraty dochodu od niezdolności do pracy. Ubezpieczenie to jest skierowane do osób wykonujących w ramach własnej działalności gospodarczej takie zawody jak m.in.: lekarz, manager, radca prawny, adwokat, notariusz, architekt, pośrednik nieruchomości, doradca inwestycyjny, doradca ds. marketingu itp.