Przejdź do treści

Stowarzyszenie Assets

„Żyjemy obecnie w takim tempie, że gdy ktoś mówi, że czegoś nie da się zrobić, to zanim skończy to zadanie ktoś inny już to robi” – Arnold Palmer

ASSETS = Wiedza w ujęciu ekonomicznym traktowana jest dwojako: jako informacja oraz jako aktywa (assets). W pierwszym ujęciu wiedza jest traktowana jako informacje, które mogą być przetwarzane i wykorzystywane do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. W drugim ujęciu stanowi ona dobro ekonomiczne, które może być prywatną własnością i jako towar może być przedmiotem obrotu rynkowego.

W ekonomii przedstawia się stwierdzenie, że dotychczas ekonomiści traktowali wiedzę jako zasób firm potrzebny do wytwarzania zysku. Według tego poglądu każda firma działa na podstawie posiadanej wiedzy – „firma jako przechowalnia wiedzy”.

Jesteśmy Stowarzyszeniem, którego głównym celem jest szerzenie wiedzy i świadczenie usług doradczych ukierunkowanych na wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki i praktyki w działalności przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.

Stowarzyszenie tworzą trenerzy biznesu rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dyplomowani coachowie, wieloletni praktycy w obszarze zarządzania projektami, menadżerowie wiodących firm krajowych i międzynarodowych, eksperci IT.

Powstaliśmy dzięki inspiracji młodych ludzi, tęgich umysłów, doskonałych fachowców z kilkunastoletnim doświadczeniem w różnych obszarach. Współpracujemy ze znakomitymi  ekspertami w dziedzinie ekonomii, strategii zarządzania organizacją, zarządzania projektami, ubezpieczeń i bankowości, informatyki i wielu innych. Nasz potencjał to różnorodność, doświadczenie, wiedza, ciekawość zmian i rozwoju człowieka.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.assets.org.pl