Przejdź do treści

Krajowe Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Sądów i Prokuratur

Krajowe Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Sądów i Prokuratur powstało z myślą o wszechstronnym wspieraniu instytucji wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Głównym celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja zagadnień z tym związanych.

W krajach Unii Europejskiej wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy, higieny pracy, ergonomii ma swoje znaczące miejsce w standardach funkcjonowania zakładów pracy. W Polsce Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Oprócz wymogów kodeksowych należy mieć świadomość, iż pracownicy są najważniejszym kapitałem każdej organizacji. Tylko profesjonalnie zorganizowany system bezpieczeństwa pracy zapewnia dotrzymanie wymagań ustawowych a przez to bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://bhpsip.itl.pl