Przejdź do treści

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ostrowski

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ostrowski to dynamicznie rozwijająca się kancelaria prawna z bogatym doświadczeniem w zakresie kompleksowej i profesjonalnej obsługi prawnej przedsiębiorców. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla przedsiębiorców w następujących dziedzinach:

 1. Tworzenie, podział, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego.
 2. Pomoc prawna w zakładaniu spółek w Wielkiej Brytanii.
 3. Doradztwo i pomoc prawna w bieżącej działalności spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych, m.in.:
 • reprezentacja w sporach sądowych – sprawy gospodarcze, 
 • prowadzenie spraw o zapłatę,
 • pomoc prawna przy rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – przygotowywanie dokumentów, reprezentacja przez Sądem,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał i regulaminów organów spółek,
 • przygotowywanie opinii prawnych, konsultacji, porad i wyjaśnień na wybrany temat,
 • przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie umów,
 • doradztwo w zakresie wykonywania umów oraz ich rozwiązania,
 • reprezentacja Klienta w charakterze pełnomocnika przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przygotowywanie opracowań prawnych na wybrany temat,
 • doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych,
 1. Przeprowadzanie badań due dilligence (prawne) spółek prawa handlowego,
 2. Doradztwo prawne w zakresie prawnych aspektów obrotu nieruchomościami, analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestru gruntów,
 3. Dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli,
 4. Dochodzenie odszkodowań z tytułu służebności przesyłu.

Kancelaria zapewnia rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw. Współpracujemy z rzeczoznawcami, biegłymi rewidentami, notariuszami, księgowymi, rzecznikami patentowymi oraz specjalistami z wielu innych dziedzin aby zapewnić naszym Klientom kompleksowość świadczonych usług. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy naszego Klienta.

Zapraszamy do biura Kancelarii znajdującego się w Rzeszowie przy ul. Akacjowej 47 z dogodnym dojazdem od ulicy Langiewicza oraz ul. Stanisława Wyspiańskiego.

Tel.: 514 155 894 – Radca Prawny Łukasz Ostrowski

www.mecenasostrowski.pl