Przejdź do treści

Biuro Rachunkowe MGS Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe MGS Sp. z o.o. zostało założone 28 stycznia 2019 roku i specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu obsługi administracyjno-księgowej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Firma oferuje szeroki zakres usług, obejmujący między innymi:

  1. Prowadzenie księgowości uproszczonej: Dostarczamy wsparcie w prowadzeniu ewidencji księgowej, w tym książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu oraz karty podatkowej. Nasze usługi są dostosowane do spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek partnerskich oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  2. Prowadzenie księgowości pełnej: Zapewniamy kompleksową obsługę księgową, obejmującą rejestrowanie wszystkich operacji przedsiębiorstwa. Nasze usługi skierowane są do spółek kapitałowych prawa handlowego, spółek osobowych prawa handlowego, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i spółek cywilnych osób fizycznych, których przychody przekroczyły 2 mln euro w poprzednim roku obrotowym.
  3. Obsługa kadrowo-płacowa: Nasza oferta obejmuje pełen zakres działań związanych z zarządzaniem personelem, w tym prowadzenie ewidencji pracowników, sporządzanie list płac, monitorowanie badań lekarskich, tworzenie dokumentacji pracowniczej, sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń, porozumień, świadectw pracy oraz umów cywilnoprawnych. Przygotowujemy także niezbędne deklaracje i dokumenty dla instytucji takich jak ZUS, US, GUS, PFRON itp.
  4. Rejestracja firm: Pomagamy naszym klientom w procesie rejestracji nowych działalności gospodarczych. Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz w spełnianiu formalności związanych z założeniem firmy. Oferujemy rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek z o.o. w trybie S24, co pozwala na szybką i efektywną rejestrację bez konieczności ponoszenia kosztów notarialnych.
  5. Doradztwo podatkowe: Zapewniamy porady podatkowe zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. Udzielamy wsparcia w kwestiach związanych z obowiązkami podatkowymi, zakładaniem działalności gospodarczej oraz składaniem wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi na wszystkich etapach.
  6. Finansowanie spółek: Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych Biznes Planów oraz analiz finansowych, zapewniając profesjonalne wsparcie klientom na każdym etapie działalności biznesowej. Nasza analiza finansowa obejmuje prognozowanie sprawozdań finansowych, ocenę efektywności projektów oraz analizę ekonomiczno-finansową.
  7. Dotacje z Urzędu Pracy: Oferujemy przygotowanie wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy oraz inne formy wsparcia, takie jak praktyki interwencyjne czy staże unijne.

Nasza firma gwarantuje profesjonalizm, kompleksowość i skuteczność w świadczeniu usług z zakresu obsługi administracyjno-księgowej oraz doradztwa biznesowego.