Przejdź do treści

HR – siła Wiedzy

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że projekt „HR – siła Wiedzy”, który powstał specjalnie dla kilkunastu firm współtworzących Klaster Wiedzy uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem głównym projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej oraz wzrost wykorzystywania narzędzi HR do realizacji celów biznesowych firm współtworzących Klaster Wiedzy w okresie od sierpnia 2013 do kwietnia 2015 roku. Projekt „HR – siła Wiedzy” skierowany jest do Właścicieli (Przedsiębiorców) i ich pracowników wchodzących w skład Kadry zarządzającej przedsiębiorstw współtworzących lub ściśle współpracujących z Klastrem Wiedzy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.kwalifikacjekadr.com.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *