Przejdź do treści

Klaster firm szkoleniowych i doradczych

Klaster wiedzy

Preambuła

Uznając potrzebę integracji i kooperacji podmiotów sektora usług szkoleniowych i doradczych Strony podejmują inicjatywę tworzenia Klastra Wiedzy oraz wyrażają chęć współpracy polegającej przede wszystkim na wzmocnieniu konkurencyjności oraz wspieraniu przedsiębiorstw w lepszym funkcjonowaniu na rynku, promowanie współpracy podmiotów sektora szkoleniowego i sektora nauki oraz wymiany doświadczeń w celu podniesienia jakości oferowanych usług i rozwoju sektora usług szkoleniowych i doradczych oraz wprowadzaniu nowoczesnych technologii IT i wdrażaniu wyników badań w obszarze przetwarzania informacji i zarządzania wiedzą. Szczególny nacisk zostanie położony na wzmocnienie Partnerów w zakresie wiedzy specjalistycznej związanej z zarządzaniem projektami, technologiami internetowymi oraz szeroko rozumianymi systemami zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.O klastrach

Amerykański ekonomista i światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji, Michael E. Porter, określił klastry jako „znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączoną podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą”. Zatem za definicję klastrów można przyjąć skupiska wzajemnie powiązanych firm, działających w podobnych sektorach i związanych z nimi instytucji np. uniwersytetów. Klastry opierają się na wzajemnej współpracy przez co stają się bardziej konkurencyjne. Powiązania biznesowe są bardzo atrakcyjne dla inwestorów i przyciągają do siebie wartościowych pracowników. Rozwój klastra wynika z wzajemnej wymiany informacji i budowania baz danych, które są wykorzystywane przez wszystkich członków klastra. Ich mobilność i tworzenie zawodowych kontaktów skutkuje ożywieniem rynku i tym samym wpływa na pozytywny wizerunek regionu w obrębie którego funkcjonuje klaster. Współpraca ma charakter horyzontalny czyli jej członkowie działają w tym samym sektorze usług, często konkurując między sobą. Wzajemna korelacja wpływa jednak na znacznie większą specjalizację wszystkich członków. Kluczowe znaczenie dla klastra ma innowacja, czyli nowatorskie pomysły które są wdrażane przez wszystkich jej członków. To właśnie jej poziom określa charakter i znaczenie klastra. Klastry powstają we wszystkich sektorach gospodarki. Tworzone są klastry przemysłowe, usługowe oraz oparte na wysokiej technologii.