Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy "ExploRes"

 

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy "ExploRes" formalnie rozpoczęło swoją działalność 13 marca 2008 roku kiedy to na zebraniu założycielskim podjęto decyzję o jego powołaniu, uchwalono statut oraz dokonano wyboru władz Stowarzyszenia.

 

Powstanie Stowarzyszenia to efekt kilkumiesięcznej pracy jego inicjatorów nad opracowywaniem założeń organizacyjnych i programowych oraz konsultacji które zaowocowały skupieniem wokół idei kilkunastu osób - założycieli Stowarzyszenia wśród których są pracownicy rzeszowskich uczelni, nauczyciele, specjaliści zarządzania projektami oraz inni, dla których innowacyjny, interaktywny model edukacji stał się pasją i źródłem inspiracji.

 

Najważniejszym dokumentem programowym wokół którego skupia się dzialaność Stowarzyszenia jest powstała jeszcze zimą 2008 roku koncepcja "Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie" która precyzuje założenia powstania ośrodka specjalizującego sie w innowacyjnym modelu przekazywania wiedzy.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.explores.pl