Preambuła

Uznając potrzebę integracji i kooperacji podmiotów sektora usług szkoleniowych i doradczych Strony podejmują inicjatywę tworzenia Klastra Wiedzy oraz wyrażają chęć współpracy polegającej przede wszystkim na wzmocnieniu konkurencyjności oraz wspieraniu przedsiębiorstw w lepszym funkcjonowaniu na rynku, promowanie współpracy podmiotów sektora szkoleniowego i sektora nauki oraz wymiany doświadczeń w celu podniesienia jakości oferowanych usług i rozwoju sektora usług szkoleniowych i doradczych oraz wprowadzaniu nowoczesnych technologii IT i wdrażaniu wyników badań w obszarze przetwarzania informacji i zarządzania wiedzą. Szczególny nacisk zostanie położony na wzmocnienie Partnerów w zakresie wiedzy specjalistycznej związanej z zarządzaniem projektami, technologiami internetowymi oraz szeroko rozumianymi systemami zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.

 

W ramach wzajemnej współpracy prowadzone będą działania zmierzające do:

 • wzrostu konkurencyjności i innowacyjności Klastra,
 • wspomagania transferu wiedzy,
 • realizowania wspólnych projektów edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych
 • tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości,
 • nawiązywania współpracy z firmami, klastrami, placówkami naukowymi i badawczymi,
 • współpracy z organami administracji publicznej,
 • rozpowszechniania informacji i promocja na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych,
 • wspólne pozyskiwanie ewentualnych partnerów i inwestorów,
 • rozwoju produktów i usług bazujących na przetwarzaniu informacji i zarządzaniu wiedzą,
 • wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych (produkty, usługi i procesy)
 • wsparcia działań marketingowych i przedsprzedażnych,
 • badanie efektów sprzedaż i działań marketingowych,
 • wykorzystania posiadanych zasobów i doświadczenia we wspólnych projektach,
 • doboru i wdrażania rozwiązań IT,
 • redukcji kosztów działań wspierających.

 

Celem podjętej współpracy jest również umocnienie pozycji wszystkich stron na rynku poprzez poszerzenie listy referencyjnej i doświadczenia Klastra na potrzeby udziału w przetargach, pozyskiwanie środków pomocowych oraz ubieganie się o fundusze strukturalne.