FollowUp Sp. z o. o.


Firma FollowUp Sp. z o.o. jest młodą, ale dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą w sektorze usług i technologii informatycznych.


FollowUp tworzy i wdraża nowoczesne rozwiązania informatyczne, umożliwiające optymalizację działalności biznesowej Klienta, kładąc głównie nacisk na jak największą automatyzację procesów, zachowują przy tym prostotę działania przy pełnej funkcjonalności.


Prowadzenie audytów projektów IT przez firmę FollowUp ma na celu zebranie procesów i ocenienie czy projektowany system informatyczny klienta oraz powiązane z nim zasoby będą właściwie wykorzystane, czy będą zastosowane wymagane mechanizmy, czy system będzie osiągał stawiane w projekcie cele oraz czy sam projekt jest efektywny zarówno pod względem funkcjonalnym jak i pod względem czasu wykonania i budżetu. Głównym zadaniem firmy FollowUp przy wykonywaniu audytu projektu informatycznego jest skontrolowanie projektu oraz jego optymalizacja i poprawa popełnionych błędów.


Ponadto firma FollowUp świadczy usługi z zakresu e-marketingu, e-konsultingu oraz e-biznesu, na który składają się głównie usługi w zakresie wdrażania systemów B2B i B2C oraz od 2015 roku zautomatyzowane usługi w zakresie rezerwacji hotelowych, dzięki realizacji projektu z działania POIG 8.2.


FollowUp Sp. z o.o. stworzyła też własne oprogramowania dla branży turystycznej o nazwie xtur.pl, wykorzystując najnowocześniejsze technologie informatyczne, co przełożyło się na dużą efektywność pracy, automatyzację oraz obniżenie kosztów działalności biur podróży wykorzystujących to oprogramowanie.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.followup.pl, www.xtur.pl