Bezpieczeństwo IT Sp. z o.o.

Głównym zakresem działalności firmy Bezpieczeństwo IT Sp. z o.o. są usługi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Swoje działania koncentrujemy na dostarczaniu usług takich jak:

  • testy penetracyjne aplikacji webowych,
  • zewnętrzne i wewnętrzne testy penetracyjne infrastruktury IT,
  • analiza konfiguracji elementów składowych infrastruktury IT pod kątem bezpieczeństwa
  • audyty bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz aplikacji webowych.

 

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem oprogramowania on-line, które umożliwi nam przeprowadzanie automatycznych testów bezpieczeństwa. Testy skierowane są na bezpieczeństwo serwerów, infrastrukturę oraz oprogramowanie dostępne z zewnątrz sieci biurowej.Zakres usług, jaki jest możliwy do wykonania naszym oprogramowaniem, daje całościowy obraz ewentualnych luk w systemach klienta (sprzętowych oraz softwerowych).

 

Dzięki naszemu systemowi działania organizacyjne i techniczne wymagane do podniesienia poziomu bezpieczeństwa zostają udokumentowane, a kierownictwo organizacji otrzymuje narzędzia, za pomocą których może nie tylko stale nadzorować poziom ryzyka i podejmować stosowne działania zapobiegawcze, ale także traktować bezpieczeństwo w kategoriach inwestycji, a nie kosztów funkcjonowania.

 

Naszym celem jest zapewnienie wsparcia naszym Klientom na każdym etapie zarządzania bezpieczeństwem informacji. W jego osiągnięciu pomaga nam doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza, którą nieustannie poszerzamy. W swojej pracy kierujemy się zasadą - bezpieczeństwo zasobów naszych Klientów jest dla nas sprawą priorytetową.

 

Więcej informacji na stronie: www.bezpieczenstwo-it.com